Vivero en Badalona

Superficie

45m²

Promotor

Ajuntament Ripollet (AMB)

PEC

86.200€

Projecte

diciembre 2013

Colaboradores

Andrés García