manifesto

El despatx d’arquitectura es troba situat al barri de Gràcia de Barcelona. L’estudi disposa de tots els instruments per a desenvolupar projectes d’edificació i urbanització gràcies a l’experiència adquirida en els últims anys i amb el suport tècnic dels col·laboradors habituals. Els principals projectes que s’han desenvolupat en aquest periode abarquen tant els equipaments (residència per a la tercera edat al barri de Gràcia), la rehabilitació d’edificis plurifamiliars catal·logats al centre de Barcelona, o rehabilitacions d’habitatges unifamiliars.

COL-LABORADORS

Actualment 2M-Arquitectura col·labora amb diferents consultories d’estructures i d’instal·lacions especiatzades en sostenibilitat i eficiència energètica. El despatx desenvolupa els projectes i direcció de les obres amb una empresa d’Arquitectura Tècnica i Project Management amb una llarga trajectòria en el món de l’Arquitectura.

IMG_2343bn

CLIENTS

La varietat de clients amb els que s’ha treballat en aquesta trajectòria, individual i com a despatx, és molt amplia: administració pública, fons d’inversió extranjers i clients particulars.